برنج بینام از ارقام پر محصول برنج است که که از تغییرات ژنتیکی برنج های ایرانی به دست آمده است. این برنج پس از آزمایش در زمین های استان مازندران نشان داد که از قابلیت تولید بالایی برخوردار است. این برنج بعد از پخته شدن نرم و خوش خوارک است.

برنج بینام اغلب بعد از برداشت کشت اول برنج کاران مازندرانی توسط آنها استفاده شده تا در کشت دوم به عمل آید. به خاطر اینکه کشت دوم برنج برای کشاورزان ریسک هایی نیز به دنبال دارد، از جمله اینکه ممکن است برداشت آن به سرمای پاییز بخورد، از برنج بینام به جای برنج طارم استفاده می کنند، چرا که برنج بینام از تحمل بیشتری در سرما برخوردار است و زودتر به عمل می آید. این برنج در اوایل مرداد ماه کاشته شده و اوایل آبان برداشت می گردد.

طول دانه خام برنج بینام ۶٫۵ میلیمتر و طول دانه پختنه آن ۱۰ میلیمتر است. همچنین رنگ دانه این برنج کمی شفاف تر از برنج طارم و صدری بوده و عطر آن در حد متوسط ارزیابی می شود.

برای مصارف خانگی و لذت بردن از طعم اصیل برنج ایرانی بهتر است از برنج طارم استفاده نمایید.